Masterprojekt

15 ECTS

illustration

 

 

 

At den studerende gennem en større opgave gives mulighed for fordybelse i et særligt emne, som dokumenterer den studerendes evne til at anvende og omsætte teoretisk viden i forbindelse med en samfundsaktuel problemstilling.

Læs detaljeret beskrivelse af masterprojektet i Københavns Universitets kursusdatabase.