Her på siden kan du læse om

Varighed

Uddannelsen omfatter 1 årsværk (60 ECTS-points) opdelt i 5 moduler. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over to år, så det er muligt at have fuldtidsarbejde ved siden af studiet.

Undervisningen bliver tilrettelagt med et internat i starten af modulet samt hele dage på instituttet.

Undervisningen understøttes af et elektronisk læringsforum.

Modul 1
(1. semester)

Idræt i velfærdssamfundet (15 ECTS)

Modul 2
(2. semester)

Idræt og sundhed (15 ECTS)

Modul 3
(3. semester)

Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis (10 ECTS)

Modul 4
(4. semester)

Projektstyring og projektledelse (5 ECTS)

Modul 5
(4. semester) 

Masterprojekt (15 ECTS)


 

Undervisning foregår altid på fredage og evt. internater er fra fredag-lørdag.

Hvert modul (undtagen Modul 5, Masterprojekt) består af 1 internat (fredag/lørdag) og herudover  4-5 heldagsseminarer (fredag), dog har Modul 4, Projektstyring og projektledelse, kun 1 heldagsseminar udover internat.

Modul 1, 2 og 3 har start første fredag i semesteret (september / februar) og ca. hver anden fredag, undtagen i alm. ferieuger (såsom uge 42, 52, 7, påske, pinse etc.).

Undervisningsformer

Undervisningen er en kombination af teori, projektarbejde, vejledning og selvstændigt studiearbejde. Deltagernes aktive medvirken er et vigtigt element, og mødet mellem forskellige erfaringer og faglige kulturer giver nye erfaringer og impulser.

Underviserne er videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet og eksterne eksperter fra ind- og udland.

Målgruppe

Master i Idræt og Velfærd henvender sig til mennesker med en relevant erhvervserfaring, som ønsker at dygtiggøre sig som analytikere og forandringsagenter. Uddannelsen tilbyder personer i offentlige og private virksomheder og organisationer med relation til idræt, bevægelse og sundhed nye redskaber og udviklingsmuligheder i et tværfagligt miljø.

Læs mere om