Studieordninger og regler

Studieordningen for masteruddannelsen i idræt og velfærd hører under Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Regler og bekendtgørelser

Undervisnings- og eksamensregler ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Masterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af masteruddannelser.

Eksamensbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger rammerne for eksamen på universiteterne.

Karakterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der ligger til grund for den ny 7-trins karakterskala.