Studieordninger og regler

Studieordningen for masteruddannelsen i idræt og velfærd hører under Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU.

Studieordning 2005 (revideret 2020) - Gælder for studerende på masteruddannelsen i idræt og velfærd optaget med start i studieåret 2005/2006 eller senere.

Regler og bekendtgørelser

Undervisnings- og eksamensregler ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Masterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af masteruddannelser.

Eksamensbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger rammerne for eksamen på universiteterne.

Karakterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der ligger til grund for den ny 7-trins karakterskala.