Vil du kvalificere dig til at skabe forandringer?

Master i Idræt og Velfærd er en tværfaglig uddannelse for professionelle, der ønsker at dygtiggøre sig som analytikere, formidlere og forandringsagenter indenfor feltet idræt og bevægelse.

Uddannelsens formål er at udvikle de studerendes færdigheder i at analysere og skabe forandring i forhold til samfundsmæssige problemstillinger, som er forbundet med idræt, fysisk aktivitet og sundhed.

Uddannelsen integrerer humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver og metoder med henblik på at udvikle de studerendes professionelle kompetencer. Målet er at kunne bidrage til at løse sundheds- og idrætsfaglige problemer i det moderne velfærdssamfund.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2022

Næste studiestart: 1. september 2022