Fleksibel videreuddannelse med fokus på at bruge idræt til at udvikle velfærdssamfundet

Master i Idræt og Velfærd er en tværfaglig uddannelse, der giver kompetence i at analysere, formidle og udvikle nye tiltag inden for feltet idræt og bevægelse.

Uddannelsen integrerer humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver og metoder. Den har som formål at udvikle de studerendes kompetencer til at skabe bæredygtige og innovative løsninger med idræt og bevægelse i forhold til samfundsmæssige problemstillinger.