Adgangskrav

Tre adgangskrav til Master i Idræt og Velfærd

1. En relevant videregående uddannelse

For masteruddannelser kræves som minimum en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et regulereret forløb.

2. Minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

På enkelte masteruddannelser kan der være krav om mere erhvervserfaring.

3. Færdigheder i engelsk, svarende til B-niveau.

Det er muligt at dispensere for det formelle uddannelseskrav, såfremt ansøgeren vurderes som kvalificeret ud fra erhvervserfaring, samt evt. anden uddannelse. Du skal derfor vedlægge en begrundet ansøgning om dispensation, hvis du søger optagelse på en uddannelse, hvor du ikke opfylder adgangskravene.

I forbindelse med ansøgningen kan studielederen for uddannelsen indkalde ansøgere til et interview.

Pladsbegræsning og prioritering af ansøgere

Der regnes med et maksimum pr. hold på cirka 25. Såfremt der er for mange kvalificerede ansøgere, vil optagelse finde sted efter en afvejning af faglige og erhvervsmæssige kompetencer, i relation til de forskellige sektorer, som uddannelsen sigter imod.