Maj Flindt Asmussen

Fysioterapeut på et sundhedscenter

Maja Flindt Asmussen

Hvad er du uddannet som, og hvad er din nuværende stilling?

Jeg er uddannet fysioterapeut og arbejder til dagligt som fysioterapeut på et sundhedscenter, hvor jeg primært arbejder inden for ortopædkirurgien og med kræftpatienter.  

Hvorfor valgte du at læse Master i Idræt og Velfærd?

Min oprindelige motivation for at læse Master i Idræt og Velfærd var, at jeg havde lyst til at få et bredere perspektiv på mit fag. Samtidig var jeg nysgerrig efter at vide mere om, hvorfor vi tit får genhenvist de samme patienter. Vi hjælper patienterne med deres genoptræning, men vi kan efter min mening godt blive bedre til at støtte dem i at vedligeholde deres niveau efterfølgende.

Jeg var også nysgerrig efter at lære mere om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af sektorer og inddrage frivillige foreninger i vores arbejde.

Hvad synes du kendetegner uddannelsens indhold?

Masteruddannelsens teoretiske indhold er kendetegnet ved at være en god blanding af forskning og praksisnære forelæsninger. Alle forelæsere og oplægsholdere har været virkelig interessante, og niveauet har været højt. Det har tit været svært at slippe en forelæser, fordi vi gerne ville høre mere og stille flere spørgsmål. Der har altid været en god energi i undervisningslokalet, og jeg er hver gang gået glad hjem og har følt mig beriget med ny og brugbar viden. 

Hvilke kompetencer er de mest brugbare, som du får med fra uddannelsen?

Jeg er halvvejs gennem uddannelsen, og der er allerede kommet nogle helt nye perspektiver på den indsats, jeg leverer til mine patienter. Eksempelvis er jeg nu langt mere opmærksom på patientens indre motivation og ressourcer, og hvordan de efter endt genoptræning fortsætter med at være fysisk aktive på en måde, der motiverer dem. Jeg bringer dermed min faglighed i spil på en helt ny måde, og min arbejdsglæde er blevet langt større.

Jeg har også fået nogle helt konkrete evidensbaserede redskaber til, hvordan man kan samarbejde på tværs af sektorer i samfundet. De redskaber er jeg ved at bringe i spil gennem etableringen af et samarbejde med lokale idrætsforeninger om træningstilbud, der introduceres undervejs i det kommunale træningstilbud. Jeg håber, at det på sigt kan øge andelen af patienter, der fortsætter med at være fysisk aktive i det lokale foreningsliv efter endt genoptræning.  

Hvordan har samarbejdet med de øvrige studerende betydning for din læring og din tid på masteren?

Samarbejdet med mine medstuderende har været helt afgørende for min læring og trivsel på masteruddannelsen. Vi kommer fra mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og det været en kæmpe styrke i forhold til at få sat den nye teori i perspektiv. Alle har beredvilligt delt erfaringer og perspektiver fra egen praksis på de emner, vi har gennemgået. Vi har støttet hinanden, når noget har været svært og det har altid været hyggeligt og inspirerende at mødes til forelæsningerne.     

Hvordan tilpasser du dit arbejds- og hverdagsliv i forhold til at skabe plads til uddannelsen?

Det har afgjort været krævende at starte på en masteruddannelse og skulle lære at studere igen. Jeg er gået lidt ned i tid på mit arbejde og har lært at strukturere min tid på en helt anden måde. Fra starten indstillede jeg mig på, at de næste to år ville blive meget styret af studiet. Der har været mange arrangementer i privatlivet, jeg ikke har deltaget i. Det har været en bevidst prioritering fra starten og dermed ikke noget, der har fyldt negativt. Der har været mange, lange aftener med litteraturlæsning, men det har været så interessant, at tiden oftest er fløjet afsted. Det har yderligere været sjovt at læse lektier samtidig med mine børn, der går i gymnasiet.