Ansøgning og pris

Pris

Kurser 

Pris
(kr.)
Frist for ansøgning 

Modul 1 - Idræt i velfærdssamfundet

27.500 1. juni 2019

Modul 2 - Idræt og sundhed

27.500 1. december 2019

Modul 3 - Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis

19.000 1. juni 2020

Modul 4 - Projektstyring og projektledelse

8.500 1. december 2020

Modul 5 - Masterprojekt

27.500 1. december 2020

 

Uddannelsen består af 5 moduler/kurser, så hele uddannelsen vil koste 110.000 kr.

Ansøgning om optagelse og tilmelding til kurserne

Du kan søge optagelse på hele masteruddannelsen eller enkelte kurser.

For at blive optaget på en masteruddannelse skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgningsskema om optagelse til en masteruddannelse (pdf)

Ansøgning skal ske inden ansøgningsfristen for det første modul og det udfyldte ansøgningsskema afleveres/sendes til:

Help Desk i SCIENCE Studenterservice,
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Tilmelding til kurser for masterstuderende

Da der ikke er noget krav om at tage kurserne i rækkefølge, skal studerende optaget på en masteruddannelse løbende tilmelde sig kurserne ved at indsende nedenstående tilmeldingsblanket for hvert kursus, og betalingen for masteruddannelsen sker løbende via opkrævning af deltagerafgift til de enkelte kurser.

Kursustilmelding for masterstuderende (pdf)

Masterstuderende optaget på hele uddannelsen er garanteret plads på kurserne inden for en periode på seks år.

Tilmelding til masterprojekt

Når du skal tilmelde dig masterprojekt, skal du i samarbejde med studieleder/vejleder udfylde og underskrive en kontrakt som sendes til studenterservice@science.ku.dk sammen med et tilmeldingsskema for masterstuderende. Dette skal ske ved påbegyndelsen af projektet.

Masterprojektkontrakt

Sene ansøgninger/tilmeldinger

Hvis du forpasser en ansøgningsfrist, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan nå at indsende en sen ansøgning/tilmelding. Såfremt der stadig er plads på kurset, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan nå at få dig registreret korrekt og opkrævet betaling inden kursusstart.

Betalingsforhold for masteruddannelser og -kurserTil toppen

Betaling for masteruddannelser og masterkurser opkræves som deltagerbetaling for de enkelte kurser i takt med tilmelding til kurserne.

Særlige regler angående deltagerbetaling for ikke-EU/EØS-statsborgere

De oplyste priser for masterkurser er for EU/EØS statsborgere samt andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse (ansøgere med varig opholdstilladelse i Danmark skal vedlægge kopi af opholdstilladelsen).

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 940 kr. pr. ECTS-point.

Betalingsbetingelser

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sendes en faktura på den samlede kursusafgift til den angivne fakturaadresse. Af fakturaen fremgår hvilke kurser du er tilmeldt. Så snart vi har registreret indbetalingen, er du endeligt optaget og har adgang til det eller de pågældende kurser. Betalingen er en betingelse for at starte på kurset, så manglende betaling vil medføre afmelding.

Deltagerbetalingen dækker deltagelse i undervisningen, den ordinære eksamen og evt. den dertilhørende reeksamen.

Ved afmelding af kurser efter kursusstart refunderes deltagerafgiften ikke.