Ansøgning og pris

Ansøgning til Master i Idræt og Velfærd

Du kan søge optagelse på hele masteruddannelsen eller enkelte kurser.

For at blive optaget på en masteruddannelse skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgningsskema om optagelse til en masteruddannelse

Ansøgning skal ske inden 1. maj og det udfyldte ansøgningsskema afleveres/sendes til:

Help Desk i SCIENCE Studenterservice,
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

 

 

Hvis du kun ønsker at ansøge om optagelse på et enkelt masterkursus, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema om optagelse på et masterkursus som enkeltfag.

Dette gælder også, selv om du tidligere har taget masterkurser på SCIENCE.

Ansøgningsskema til masterkurser som enkeltfag

Det udfyldte ansøgningsskema afleveres/sendes til SCIENCE Studenterservice.

 

 

Da der ikke er noget krav om at tage kurserne i rækkefølge, skal studerende optaget på en masteruddannelse løbende tilmelde sig kurserne ved at indsende nedenstående tilmeldingsblanket for hvert kursus, og betalingen for masteruddannelsen sker løbende via opkrævning af deltagerafgift til de enkelte kurser.

Kursustilmelding for masterstuderende

Masterstuderende optaget på hele uddannelsen er garanteret plads på kurserne inden for en periode på 6 år.

 

 

Når du skal tilmelde dig masterprojekt, skal du i samarbejde med din vejleder udfylde og underskrive en kontrakt som sendes til studiesekretæren sammen med Masterprojektkontrakt.

Dette skal ske ved påbegyndelsen af projektet.

 

 

Hvis du forpasser en ansøgningsfrist, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan nå at indsende en sen ansøgning/tilmelding.

Såfremt der stadig er plads på kurset, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan nå at få dig registreret korrekt og opkrævet betaling inden kursusstart.

 

 

Når du ønsker dokumentation for et bestået enkeltfag, skal du gå ind og printe det selv på KUnets Selvbetjening.

Har du brug for underskrevet dokumentation, bedes du henvende dig i SCIENCE Studenterservice, hvor en medarbejder kan hjælpe med en underskrevet udskrift af dit eksamensresultat.

Hvis du er optaget på en hel masteruddannelse, vil du efter afsluttet uddannelse modtage et eksamensbevis.

 

Pris og betaling

Masteruddannelsen består af 4 kurser á 27.500 kr., så den fulde uddannelse koster 110.000 kr.

 

 

Betaling for masteruddannelser og masterkurser opkræves som deltagerbetaling for de enkelte kurser i takt med tilmelding til kurserne.

 

 

 

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sendes en faktura på den samlede kursusafgift til den angivne fakturaadresse. Af fakturaen fremgår hvilke kurser du er tilmeldt.

Så snart vi har registreret indbetalingen, er du endeligt optaget og har adgang til det eller de pågældende kurser. Betalingen er en betingelse for at starte på kurset, så manglende betaling vil medføre afmelding.

Deltagerbetalingen dækker deltagelse i undervisningen, den ordinære eksamen og evt. den dertilhørende reeksamen.

Ved afmelding af kurser efter kursusstart refunderes deltagerafgiften ikke.