Idræt som sundhedsfremme

15 ECTS

På dette kursus gives en indføring i samfundsvidenskabelig teori af relevans for sundhedsfremme og metoder, der benyttes til at undersøge sundhedsfremme og deltagelse i idræt.

illustration

Der er fokus på forhold, der har betydning for befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter og på teoretisk undersøgelse af forskellige problemstillinger omhandlende sundhedsfremme i idrætslige kontekster.

 

 

 

  • Teori om sundhedsfremme og indføring i forskellige sundhedsbegreber.
  • Anvendelsen af idræt og fysisk aktivitet i velfærdssamfundet til at fremme fysisk, mental og social sundhed, samt integration og sammenhængskraft for forskellige målgrupper.
  • Sociale og situationelle forhold af betydning for deltagelse i idræt og fysisk aktivitet.
  • Strukturel forebyggelse og fremme af motion.
  • Kendskab til kvalitative og kvantitative metoder, som benyttes i undersøgelser af sundhedsfremme og deltagelse i idræt og fysisk aktivitet.
  • Udarbejdelse af litteratursøgning og -gennemgang.

Læs detaljeret beskrivelse af kurset Idræt som sundhedsfremme i Københavns Universitets kursusdatabase.