Idræt, velfærd og politik

15 ECTS

Dette kursus har fokus på sociologisk forskning i den danske idrætsmodel og på idrættens betydning i forhold til, at udvikle og forandre velfærdssamfundet.

illustration

Her lægges vægten på forståelsen af idrættens potentialer i forhold til forskellige befolkningsgrupper, samt på foreningernes demokratiske rolle i samfundet og hvordan stat, kommuner og idrætsorganisationer samarbejder omkring, at anvende idræt/fysisk aktivitet i deres politiske strategier og praksis.

De studerende opnår viden om, hvordan de kan arbejde innovativt med implementering af idræt som middel til fremme af sundhed og velfærd.

 

 

 

  • Teori og empiriske undersøgelser af den moderne velfærdsstat – historisk og sociologisk.
  • Teori om idrætten og den frivillige sektor i Danmark.
  • Teori om velfærdsstaten og kommunerne (politik, forvaltning, professioner).
  • Konkrete analyser af idrættens forandrede rolle mellem stat, marked, civil samfund og frivillig sektor.
  • Teori og analyser omhandlende innovativt arbejde med idræt som sundhedsfremme.
  • Teori om implementering af idræt som sundhedsfremme.
  • Projektarbejde og projektledelse.

Læs detaljeret beskrivelse af kurset Idræt, velfærd og politik i Københavns Universitets kursusdatabase.