Problem eller udfordring‏?

Det vanskelige ved at være masterstuderende er først og fremmest tidspresset og dernæst, at man skal vænne sig til en ny rolle som studerende, hvor de fleste gennem en årrække har været vant til at have ledende og styrende roller. En studerende siger:

"Normalt sidder jeg for enden af bordet og er den, der styrer. Nu skal jeg ikke nødvendigvis tage initiativet, nu skal jeg sætte mig ned og tage imod."

At være studerende på en masteruddannelse opleves af mange som et brud med den vante dagligdag, og det giver både nye muligheder og nye problemer - og betyder et øget tids- og arbejdspres i hverdagen. Til gengæld er tilfredsheden med at blive udfordret meget stor blandt de studerende.

Selvom masteruddannelsen primært opleves som et personligt projekt, er de masterstuderende klare over, at:

"Arbejdsgivers godkendelse er en betingelse for at blive tilmeldt, fordi en del af undervisningen ligger indenfor normal arbejdstid. De fleste får kursusafgiften betalt af deres arbejdsgiver, men må derudover selv finde den nødvendige tid til forberedelse. De studerende oplever masteruddannelsen som et personligt projekt, og de oplever ikke, at arbejdspladsen har en målrettet strategi med uddannelsen."

Dette leder over til rapporten "Beslutningsrum for Masteruddannelser", oktober 2003, som bygger på interviews med 14 chefer inden for det offentlige og det private erhvervsliv. I denne rapport undersøges, hvordan arbejdsgiverne ser på, at deres medarbejdere tager en masteruddannelse eller en anden længerevarende efteruddannelse.

Rapporten opsummerer arbejdsgivernes overordnede holdning til dette i 5 punkter, hvor det hedder, at arbejdsgiverne:

  • fremover vil bruge flere penge på efteruddannelse af færre medarbejdere
  • i stigende grad vil investere i de bedste og stærkeste medarbejdere, som defineres som de, der er mest nyttige for arbejdspladsen
  • er, i det omfang de har erfaringer hermed, positive overfor Københavns Universitets masteruddannelser
  • kun har begrænset kendskab til Københavns Universitets masteruddannelser
  • stort set ikke endnu har tænkt masteruddannelser ind i en større efter- og videreuddannelsesstrategi

Arbejdsgivernes manglende kendskab til masteruddannelser parret med en ofte ikke-eksisterende strategi for medarbejderudvikling har som konsekvens, at det i langt de fleste tilfælde er de masterstuderende selv, der har taget initiativ til at involvere arbejdspladsen i masteruddannelsen. Kun yderst sjældent har det været arbejdsgiveren eller personalechefen, som har prikket en medarbejder på skulderen for at foreslå, at han eller hun tilmeldte sig en masteruddannelse.

Dette betyder, at arbejdspladsen sjældent har særlig præcise forventninger til, hvad medarbejderen får ud af sin masteruddannelse. I forlængelse heraf kan masterstuderende opleve en manglende interesse fra arbejdspladsens side - og ikke mindst, at arbejdsgiveren sjældent har overvejet, hvordan de kompetencer, som den masterstuderende udvikler gennem uddannelsen, kan udnyttes på arbejdspladsen.

At gennemføre en masteruddannelse er for de fleste en stor satsning, hvor man både fagligt og personligt bliver udfordret, og hvor man også selv må gøre sin arbejdsgiver klart, at man har udviklet sig - fagligt og menneskeligt.

Hvordan er det at være studerende på uddannelsen?

I forbindelse med evalueringen i 2004 efter afslutningen af det første år besvarede de studerende bl.a. spørgsmålet "Hvordan er det at være masterstuderende‏"

Her er nogle af svarene:

"Det stiller store krav til arbejde, familie og uddannelse. Det er stadig en stor omvæltningsproces, som jeg egentlig tror varer hele uddannelsen."

"Hårdt men dejligt. Interessante, levende mennesker; godt forum for åbne samtaler. Gensidig respekt studerende - undervisere."

"Det er spændende - overordnet set! Ofte er jeg havnet i en situation, hvor min indsats er utilfredsstillende. Jeg får simpelthen ikke læst nok og fordybet mig pga. manglende tid og overskud. Heldigvis giver det mig meget alligevel, og det holder mig oppe, og jeg glæder mig hver gang til samlingerne."

"Det er dejligt at få nogle 'forstyrrelser' oven i hovedet. At blive udfordret til at reflektere. Dejligt at være sammen med studerende fra forskellige miljøer og uddannelser. Rart at være 'på den anden side' som studerende. Jeg tror det kan være vanedannende."