Karriereudvikling

De fleste studerende ser masteruddannelsen som en mulighed for personlig udvikling. Størstedelen har et arbejde, hvor de ikke har problemer med at udfylde funktionerne, og derfor er ønsket om at blive udfordret stort. De studerende siger:

"Uddannelsen flytter mig som person. Det vil især ske, når jeg bliver præsenteret for nye fagområder. Indtil nu er jeg blevet bekræftet i, at det jeg har tænkt mig, nok skal kunne lade sig gøre. Jeg har fået mere tillid til det."

"Det, jeg oplever på mit arbejde, keder mig tit, fordi jeg har prøvet det så mange gange. Jeg har indimellem svært ved at engagere mig. Her på studiet keder jeg mig ikke, og jeg skal anstrenge mig. Det er en udfordring, som jeg godt kan lide."

De færdige masterstuderende, som er interviewet i rapporten ”En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser”, giver udtryk for, at masteruddannelsen har givet en øget selvtillid, både på det personlige og på det faglige plan. Det har betydet at de har opsøgt nye arbejdsopgaver.

Eksempelvis siger en færdig masterstuderende, at tidligere ville jeg ”ikke selvstændigt have kunnet skrive en projektansøgning; jeg ville hverken have turdet eller været kvalificeret”, og en anden, at ”jeg har fået nye arbejdsopgaver på nogle felter, som jeg ellers ikke ville have fået”.