Hvorfor tage en masteruddannelse?

Kompetencenheden ved Københavns Universitet har ansvaret for at udvikle den efter- og videreuddannelse, som udbydes af Københavns Universitet.

Som led i dette arbejde har Kompetenceenheden i 2003 bedt analysefirmaerne Lisbeth Jarlov Analyser og Rådgivning og Jannick B. Pedersen A/S om at undersøge dels masterstuderendes motiver for at begynde på en masteruddannelse, og dels arbejdsgivernes syn på længere videre- og efteruddannelsesforløb for deres medarbejdere.

I 2005 har Ulveman Explorative A/S for Kompetenceenheden lavet en undersøgelse af, hvad masterstuderende havde fået ud af deres uddannelse og i hvilket omfang, de har kunnet omsætte den viden og de kompetencer, de har fået gennem uddannelsen, i deres erhvervskarriere.

Konklusionerne, der bygger på interviews med 13 studerende på Master i Konfliktmægling og Master i Professionsuddannelse og Professionsudvikling, er:

"Visionen bag at gå i gang med uddannelsen er ikke specielt konkret, det handler om tværfaglighed, at blive udfordret på sin faglighed, at få tid til refleksion og fordybelse snarere end en søgen efter udvikling af en bestemt faglighed. Ambitionen hos de interviewede er ikke at skifte job eller gøre karriere i traditionel forstand, men at blive bedre til det, de gør, at gøre en forskel, at få redskaber til større indflydelse."

En masterstuderende formulerer det således:

"Min drivkraft har været, at nu skulle der altså ske noget. Hvis jeg ikke var kommet ind her, så havde jeg fundet på noget andet. Jeg var sulten efter at få noget teori i mit hoved. Få flere kundskaber og viden om det, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde."

På indholdssiden er de fleste studerende optaget af at kvalificere sig i forhold til fagområdets teori - og efterfølgende at kunne udmønte den teoretiske indsigt i praksis. Nogle citater fra studerende:

"Jeg vil bruge uddannelsen til at få lidt mere at have det i, kunne argumentere med mere teori."

"Det spændende er at kunne hæve diskussionen op på et meta-niveau. Megen diskussion foregår på gulvniveau, nu skal vi have hævet den her snak om, hvad faget går ud på. Det har været min mission at få den praktiske og akademiske tilgang til faget til at mødes".