Baggrund for uddannelsen

De skandinaviske velfærdssamfund er under pres og stilles overfor udfordringer som fordrer sammenhængskraft i samfundet og tillid mellem borgerne. 

Med den nye strukturreform er sundhedsfremme og fore­byggelse blevet en kommunal opgave, som i høj grad kan løftes ved at inddrage idrætten som sparringspartner.

Master i Idræt og Velfærd, vil med udgangspunkt i forsk­­ningsbaseret viden om idrættens organisering i Danmark, sætte fokus på, idrættens muligheder og begrænsninger for at indgå som samarbejdspartner mellem stat, marked og civilsamfund. Udviklingen af nye kompetencer og tværgående tankemåder er nødvendige, når løsninger på samfundsmæssige problemer som mangelfuld integration, civilisationssygdomme og marginalisering diskuteres.

Master i Idræt og Velfærd er en forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, som giver de studerende kompetencer til at udvikle et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer/institutioner og befolkningen. Målet er at kunne bruge idræt og fysisk aktivitet som centrale redskaber i udviklingen af befolkningens velfærd.

Forståelsen af idrættens rolle i det civile samfund og i demokratiet er et grundlæggende element i denne tankegang, hvor omdrejningspunktet er idrættens integrerende potentiale.

Uddannelsen tager afsæt i kritisk metode og udvikling af tværfaglig kompetence. Der lægges vægt på, at de studerende tilegner sig analytiske redskaber og udvikler evnen til forskningsbaseret argumentation med udgangspunkt i et kritisk perspektiv.