Modul 5: Masterprojekt

Formål

At den studerende gennem en større opgave gives mulighed for fordybelse i et særligt emne, som dokumenterer den studerendes evne til at anvende og omsætte teoretisk viden i forbindelse med en samfundsaktuel problemstilling.

Eksamen

Der afleveres en masterafhandling (max. 50 sider) som forsvares mundtligt individuelt. Afhandlingen kan skrives individuelt eller i grupper af 2 eller 3.