Modul 4: Projektstyring og projektledelse

Formål og indhold

Den studerende skal dels opnå teoretisk viden om projektarbejde og dels opnå viden om basale projektværktøjers anvendelse.

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og private virksomheer og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case.

den studerende skal kunne integrere viden om projektarbejde i de jobfunktioner, som den studerende måtte varetage efter endt uddannelse.

Eksamen

Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis udarbejdet i grupper af 3 - 5 studerende.