Modul 4: Projektstyring og projektledelse

Modulansvarlig

Lektor, ph.d. Lone Friis Thing

Formål og indhold

Den studerende skal dels opnå teoretisk viden om projektarbejde og dels opnå viden om basale projektværktøjers anvendelse.

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og private virksomheer og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case.

den studerende skal kunne integrere viden om projektarbejde i de jobfunktioner, som den studerende måtte varetage efter endt uddannelse.

Eksamen

Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis udarbejdet i grupper af 3 - 5 studerende.