Modul 3: Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis

Formål

Modulet henvender sig især til professionelle med fokus på undervisning, pædagogik, uddannelse, sundhed, ledelse og omsorg.  Undervisningen foregår i konstant samklang mellem teori og praksis i tæt overensstemmelse med den enkeltes og gruppens professionsorienterede interesser.

Indhold

  • Kroppens betydning for personlig og social udvikling. Bevægelsesglæde, kropskontakt, tillid, flow og fællesskab.
  • Kroppens sprog i professionel praksis. Kroppens betydning for kontakt, nærvær, empati og lederskab.
  • Body-mind teknikker og kropsbevidsthed.
  • Bevægelsespsykologi og fænomenologisk inspireret pædagogik og læringsteori.
  • Det helhedsorienterede kropssyn i teori og praksis.
  • Narrativ dokumentation og praktikerforskning.

Afviklingsform

Forelæsninger, gruppearbejder, praksisundervisning, feltarbejde, præsentationer og diskussioner.

Der afholdes 1 internat (datoer oplyses senere)
og 4 heldagsseminarer (datoer oplyses senere)

Eksamen

Eksamen er en kombination af et skriftligt oplæg (8 sider) og en mundtlig og praktisk fremlæggelse prøve, baseret på en praktikerorienteret narrativ forskningstilgang. Der gives en samlet bedømmelse.