Modul 2: Idræt og sundhed

Formål

At de studerende tilegner sig viden om og redskaber til at forstå den fysiske aktivitets betydning for folkesundheden.

Indhold

  • Sundhedsbegreber
  • Idræt og fysisk aktivitet som et led i sundhedsfremme og forebyggelse
  • Menneskets fysiologi
  • Træningsteori
  • Epidemiologiske undersøgelser om fysisk aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse
  • Interventionsstudier med idræt og fysisk aktivitet
  • Praktiske øvelser relateret til træning og sundhed

Afviklingsform

  • 1 internat
  • 5 heldagsseminarer

Eksamen

Skriftlig synopsis efterfulgt af individuel mundtlig eksamen. Den skriftlige del kan laves alene eller i grupper af 2.