Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet

Formål

På dette modul gives en indføring i samfundsvidenskabelig metode og teori og i idrættens betydninger i forhold til velfærdssamfundet. Her lægges vægten på forståelsen af idrættens integrerende potentialer i forhold til forskellige befolkningsgrupper samt på foreningernes demokratiske rolle i samfundet.

Indhold

  • Idræt og samfund - køn, alder, klasser/grupper.
  • Idrættens potentiale - idrætsvaner, mobilitet, social og kulturel kapital.
  • Idræt som integrerende og marginaliserende faktor.
  • Idræt og demokrati, foreninger, netværk og civilsamfund.
  • Idrætspolitik, idrætshistorie og idrættens betydning og placering i forhold til civilsamfund, stat og marked og i forhold til det enkelte menneskes sundhed.
  • Redskaber og metoder til at "tænke på tværs" samt til mundtlig og skriftlig formidling.

Afviklingsform

  • 1 internat (dato oplyses senere)
  • 5 heldagsseminarer (datoer oplyses senere)

Eksamen

En skriftlig gruppeopgave, som skrives af 2 eller 3 studerende med efterfølgende individuelt mundtligt forsvar. Modulet evalueres desuden gennem mindre opgaver undervejs i forløbet.