Optagelse på et masterkursus som enkeltfag

Hvis du kun ønsker at ansøge om optagelse på et enkelt masterkursus, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema om optagelse på et masterkursus som enkeltfag. Dette gælder også, selv om du tidligere har taget masterkurser på SCIENCE.

Ansøgningsskema til masterkurser som enkeltfag (pdf)

Det udfyldte ansøgningsskema afleveres/sendes til SCIENCE Studenterservice.

Sene ansøgninger/tilmeldinger

Hvis du forpasser en ansøgningsfrist, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan nå at indsende en sen ansøgning/tilmelding. Såfremt der stadig er plads på kurset, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan nå at få dig registreret korrekt og opkrævet betaling inden kursusstart.

Betalingsforhold for masterkurser

Betaling for masterkurser opkræves som deltagerbetaling for de enkelte kurser i takt med tilmelding til kurserne.

Særlige regler angående deltagerbetaling for ikke-EU/EØS-statsborgere

De oplyste priser for masterkurser er for EU/EØS statsborgere samt andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse (ansøgere med varig opholdstilladelse i Danmark skal vedlægge kopi af opholdstilladelsen).

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 940 kr. pr. ECTS-point.

Betalingsbetingelser

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sendes en faktura på den samlede kursusafgift til den angivne fakturaadresse. Af fakturaen fremgår hvilke kurser du er tilmeldt. Så snart vi har registreret indbetalingen, er du endeligt optaget og har adgang til det eller de pågældende kurser. Betalingen er en betingelse for at starte på kurset, så manglende betaling vil medføre afmelding.

Deltagerbetalingen dækker deltagelse i undervisningen, den ordinære eksamen og evt. den dertilhørende reeksamen.

Ved afmelding af kurser efter kursusstart refunderes deltagerafgiften ikke.

Dokumentation for bestået kursus

Når du ønsker dokumentation for et bestået enkeltfag, skal du gå ind og printe det selv på KUnets Selvbetjening. Har du brug for underskrevet dokumentation, bedes du henvende dig i SCIENCE Studenterservice, hvor en medarbejder kan hjælpe med en underskrevet udskrift af dit eksamensresultat. Hvis du er optaget på en hel masteruddannelse, vil du efter afsluttet uddannelse modtage et eksamensbevis.